Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów - informacje ogólne

Kontakt, godziny otwarcia i korzystanie z zasobów Archiwum.Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów to instytucja powołana w celu gromadzenia dokumentacji historycznej oraz jej uporządkowania, opracowania i udostępniania jej  zainteresowanym historią i dokonaniami Pijarów w Polsce.
Potrzeba przechowywania wartościowych dokumentów i ksiąg była w Zakonie pielęgnowana od wieków i uważana za na tyle ważną, iż regulowały tą kwestię Konstytucje zakonne i inne przepisy prawne szerzej traktujące tę problematykę m.in. Ordinationes Visitatonis Apostolicae, które przewidywały nawet sankcje karne w przypadku zaniedbań.
Również obecnie kładzie się duży nacisk na gromadzenie i właściwe przechowywanie dokumentacji. Obok archiwów bieżących prowadzonych w każdym Kolegium istnieje obecnie również Archiwum Prowincji.

Obecnie archiwum jest ogólnodostępne dla kwerendzistów zafascynowanych historią, sztuką, charyzmatem czy też wszelkiego rodzaju działalnością  Zakonu Pijarów  w Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z architekturą, malarstwem i wyposażeniem wnętrz świątyń pijarskich, ale też sprawy związane z wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży do czego Zakon w szczególności został powołany.
Obecnie  obowiązki Archiwisty pełni Pani  mgr lic. Agnieszka Szmerek.

Wszystkich zainteresowanych przeszłością Pijarów na Ziemiach Polskich zapraszamy do kontaktu z  Archiwum:

pod adresem mailowym archiwum@pijarzy.pl 

telefonicznie - 12 422 22 55 wew. 36


lub tradycyjnie pocztą  -  Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów,  31-015 Kraków, ul. Pijarska 2.

Godziny otwarcia czytelni Archiwum: poniedziałek- piątek 12.00 - 17.00
Korzystanie z zasobu Archiwum w innych godzinach po ustaleniu z Archiwistą                                                              

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW ARCHIWUM - Regulamin Archiwum - tutaj

---------

THE ARCHIVE OF PIARISTS" POLISH PROVINCE

The Archive of Piarists’ Polish Province has it’s long history. It is closely connected with the history of the order’s former library, which was located in the building of the Krakow Collage. Both in the case of the library and in the case of the archive the gathering and preserving of the documents required an appropriately furnished room and supervision to which the rector of the college was obliged. All this was regulated by the order’s laws, which were imposing the duty of having the library and archiving the documents in every school, boarding school and novitiate. The books and the manuscripts left by the deceased Piarists were preserved in the central library. The resolutions passed by the General Chapter, in the 17th century, even provided the penalty of excommunication for particularly gross negligence in this matter,.
At the beginning of Polish Province’s existence the central library was located in one of the firsts collages in Podoliniec. However the Krakow Collage started to play the important role in this matter since it had become the sit of the Galician provincials. The history of the library, which became a foundation of the currently operating Archive of the Province, shows that the library’s collection was couple of times transferred to different parts of the collage. In 1783 there was started the construction of the especially allotted for that purpose rooms, located above the church’s left aisle and the sacristy, which serve nowadays as the library’s and the archive’s rooms. The most difficult period in the history of the collection were The Partitions and the time of the national uprisings, which led to the dissolution of the order in Polish lands (1864) and the expulsion of Piarists from the Krakow College. That time the collection was largely damaged and dispersed.
Several years later, because of the return of Piarists to the college of Krakow,
Fr. Adam Słotwiński, the restorer of The Polish Province started a new to gather and enlarge the library’s and archive’s collections. The similar attentiveness had his successors. Despite The Second World War, which caused many difficulties and further damages, the library and the archive cherished their renascence immediately after the war was over. Fr. Augustyn Stępnik ( 1905-1963), Fr. Jan Buba (1909-1984) and his successors Fr Adam Pitala (1918-2002) and Fr. Gerard Brumirski (1933-2009) have rendered considerable services to the archive and the library’s development. Their long-standing work, favour and commitment of subsequent provincials resulted in distinguishing and creating the currently existing Archive of Piarists’ Polish Province, along with its reference library, as well as it led to organizing almost the whole old library, today known as The Antique Books Library.
The afford of the mentioned above fathers focused on enlarging and organizing the collection, as well as on making it available for researchers. The archivists used to collect the information about the places were the archival materials were stored and thanks to this they often managed to acquire the copies of the documents or even the whole books referring to the Polish Piarists. They developed various useful stock lists, indexes and catalogues. Conducting many preliminary archive research for themselves, as well as for those, who ordered the research, the fathers used to reach the knowledge, which they shared with others in numerous published studies or through being the academic consultants.
Thanks to help and approval of The Province’s Curia the archivists took a good care of the preservation conditions of the collection being developed. In this period the archive and the library’s rooms were couple of times restored. The thirst thorough restoration was conducted in 1948 and the subsequent one in the late 80ties of the 20th century, when the duties of the archivist were carried by Fr. Adam Pitala. The latest such thorough restoration works were held after the decease of Fr. Gerard Brumirski in 2009, when Fr. Józef Tarnawski was the Provincial.
As a result of the Oder’s authorities and the archivists’ affords of the post II WW period the present collection of The Archive of Piarists’ Polish Province consists of 75 linear meters of documents and is divided into 7 archival funds:
1. The Province’s records
2. Colleges’ records ( colleges and parishes’ records)
3. Order’s undertakings records (schools, day-care rooms, boarding houses and so on)
4. Private papers (of the deceased fathers)
5. Special collections (microfilms, photos, technical projects, audiovisual materials and electronic carriers)
6. Alien records ( the records of The General Curia or the of the other provinces and the deposits)
7. Collections
In principle the archive is historical, at the same time is open and its collection is still under the further organization. It does not interfere however with making the archival materials available for all interested in the order’s history and activity.

We invite to contact with the Archive :
address: ul. Pijarska 2, 31-015 Krakow, Poland
mail: archiwum@pijarzy.pl

oprac. archiwista Agnieszka SzmerekOdwiedzono: 3795 razy
Opublikowano przez: Administrator
Podziel się    
Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone