Ważne informacje

Informacje dla kandydatów
  
Kto może rozpocząć nowicjat w Zakonie Pijarów?

Do nowicjatu może być przyjęty mężczyzna, który:
- skończył 17 lat
- jest stanu wolego
- nie jest związany konsekracją z jakimś instytutem życia zakonnego
- nie działa pod przymusem czy strachem
- nie popełnił przestępstwa, za które może być postawiony przed sąd zarówno cywilny jak i kościelny
[porównaj KPK 643 oraz nasze Reguły pkt. 159]

Oczywiście najważniejsze jest to, by chętny rozpoczęcia życia zakonnego, czuł powołanie do takiego życia, a w przypadku naszego Zakonu dodatkowo miłość do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Co trzeba zrobić, by zostać przyjętym do nowicjatu?
Należy wypełnić kilka warunków stawianych przez nasze prawo, aby zostać przyjętym:
- kandydaci do kapłaństwa muszą mieć maturę (należy złożyć świadectwo maturalne), a kandydaci na braci przynajmniej szkołę zawodową,
- trzeba napisać własnoręcznie życiorys oraz podanie o przyjęcie,
- dołączyć 3 zdjęcia legitymacyjne,
- złożyć kartę zdrowia.
Po spełnieniu tego, Kongregacja Prowincjalna (tak się nazywa zarząd Zakonu w polskiej prowincji; złożona jest z Ojca Prowincjała i jego czterech Asystentów) rozpatrzy prośby i podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów najpierw do wspomnianego postulatu, a później do nowicjatu.


Podziel się    
Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone