Duszpasterstwo powołań

Duszpasterstwo Powołań Zakonu Pijarów istnieje po to, by pomagać młodym ludziom w rozpoznawaniu woli Bożej względem ich życia. Duszpasterstwo Powołań mieści się w Krakowie.

Słowo Boże:
Baczcie więc pilnie jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy...
Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć co jest wolą Pana...

Ef 5, 15.17

I drugie:
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Rz 12,1-2

Co to oznacza?

Życie człowieka winno być zawsze ujmowane w Bożej perspektywie, tzn. dla kogoś, kto wierzy, cała rzeczywistość ma swe powiązanie z Bożą wolą i Jego planami wobec stworzenia. Znaczy to, że Bóg ma wobec każdego swój zamysł, który należy rozpoznać i zrealizować. To gwarantuje szczęście i spełnienie, bowiem jest doskonałym wypełnieniem tego co dobre i mądre, co Boże. Dlatego istnieje nasze Duszpasterstwo... 

Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone