Orędzia na ŚDM


Opublikowano: 21 Marca 2017

„WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ MI WSZECHMOCNY” (Łk 1,49)  

więcej
Opublikowano: 21 Marca 2017

«BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTAPIĄ» (Mt 5,7)

więcej
Opublikowano: 3 Marca 2016

«BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ» (Mt 5, 8)

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

"BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE" (MT 5,3)

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

„IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY!"

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

"RADUJCIE SIĘ ZAWSZE W PANU!" (Flp 4,4)

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

”ZAKORZENIENI I ZBUDOWANI NA CHRYSTUSIE, MOCNI W WIERZE” (por. Kol 2,7)

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

„NAUCZYCIELU DOBRY, CO MAM CZYNIĆ, ABY OSIĄGNĄĆ ŻYCIE WIECZNE?” (Mk 10,17)

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

"ZŁOŻYLIŚMY NADZIEJĘ W BOGU ŻYWYM" (1 Tm 4,10)

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

"DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA WAS, OTRZYMACIE JEGO MOC I STANIECIE SIĘ MOIMI ŚWIADKAMI" (DZ 1, 8)

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

"ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI, TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM" (J 13, 34)

więcej
Opublikowano: 17 Kwietnia 2014

"TWOJE SŁOWO JEST LAMPĄ DLA MOICH KROKÓW I ŚWIATŁEM NA MOJEJ ŚCIEŻCE" (Ps 119, 105)

więcej
Opublikowano: 16 Kwietnia 2014

"PRZYBYLIŚMY ODDAĆ MU POKŁON" (Mt 2,2)

więcej
Opublikowano: 16 Kwietnia 2014

"CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA" (J 12, 21)

więcej
Opublikowano: 16 Kwietnia 2014

"OTO MATKA TWOJA" (J 19, 27)

więcej
Opublikowano: 16 Kwietnia 2014

"WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI, WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA" (por. Mt 5,13-14)

więcej
Opublikowano: 16 Kwietnia 2014

"JEŚLI KTO CHCE IŚĆ ZA MNĄ,  NIECH SIĘ ZAPRZE SAMEGO SIEBIE, NIECH CO DNIA BIERZE KRZYŻ SWÓJ I NIECH MNIE NAŚLADUJE" (Łk 9,23)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

"SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS"

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

"OJCIEC MIŁUJE WAS" (por. J 16,27)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

"DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS WSZYSTKIEGO"  (por. J 14,26)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

"NAUCZYCIELU - GDZIE MIESZKASZ? CHODZCIE, A ZOBACZYCIE" (por. J 1,38-39)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

"PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY? TY MASZ SŁOWA ŻYCIA WIECZNEGO" (J 6, 68)

więcej
Opublikowano: 3 Kwietnia 2014

"JAK OJCIEC MNIE POSŁAŁ, TAK I JA WAS POSYŁAM" (J 20, 21)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

Ja jestem krzewem winnym, wy latoroslami (J 15,5)    

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2,5)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)

więcej
Opublikowano: 15 Kwietnia 2014

Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1 P 3, 15)

więcej

pierwszy (1-31) ostatni
Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone